Nieuwsbrief Januari 2020

Beste vriend(inn)en,
De leden van One After 909 en The Blue Meanies wensen jullie allemaal een geweldig Nieuwjaar!
In 2019 mochten we velen van jullie begroeten bij onze optredens. We hopen dat we samen ook in dit nieuwe jaar heel veel mogen genieten van de prachtige muziek van The Beatles.

We hebben enige bijzondere optredens in het vooruitzicht: vrijdag en zaterdag 27 en 28 maart spelen we in Hamburg en op vrijdag en zaterdag 19 en 20 juni verzorgen we een dubbel optreden in het voor ons intussen zo vertrouwde Theater Pantalone in IJsselstein. De 19 e spelen we love-
songs en greatest hits en de 20 e het prachtige Abbey Road album en greatest hits. Hopelijk mogen we jullie tijdens beide optredens verwelkomen! Maar let op: al onze vorige optredens daar waren
ruim van tevoren uitverkocht!

Verder zijn er ver gevorderde contacten met de organisatoren van de Beatles week in Liverpool 26 t/m 31 augustus. We houden jullie natuurlijk op de hoogte!

Deze maand verzorgen we twee combinatie-gigs met een set Beatles en een set ander repertoire op zondagmiddag 19 januari 16.00 uur in café De Stee/IJsselstein en zondagmiddag 26 januari 14.00 uur in café Eddie’s in Houten. Komt allen!

Graag verwijzen we jullie voor onze andere optredens naar onze website www.oneafter909.nl.
Daarop vinden jullie tevens de links naar onze Facebook-pagina en Instagram.

We hopen jullie allen weer te mogen begroeten!

Groeten van Diederick, Rempe, Robbie en Willem.

PS Het eerste liedje dat de band opnam was het instrumentale (en Shadows-achtige) ‘Cry For
A Shadow’, dat door Lennon en Harrison geschreven werd. De opnamesessie vond plaats in de aula
van een kleuterschool. De heren wilden echter elke vergelijking met diezelfde Shadows vermijden
en weigerden tot 1965 gitaren van Fender – waar The Shadows mee speelden – te gebruiken. Later
werd Fender’s Stratocaster de favoriete gitaar van George Harrison! 😉