Afscheid Pim

Beste allemaal,

Afgelopen jaar is een hectisch jaar geweest. Veel optredens in Nederland, de zes concerten in Liverpool en niet te vergeten de LP-presentatie op het dak van Pathé Leidsche Rijn. Samen met The Blue Meanies hebben wij begin dit jaar afgesproken om kwalitatief te groeien en daarmee een groter en breder publiek te bedienen. Kortom, wij willen professionaliseren en steeds beter en authentieker The Beatles vertolken. Niet iedereen is echter even gelukkig met deze keuze om verder te professionaliseren.

In goed overleg hebben we besloten dat Pim de band eind dit jaar gaat verlaten. Gezamenlijk hebben we vastgesteld dat er een steeds groter verschil van inzicht is gekomen tussen Robbie, Diederick en Willem en de weg die Pim graag bewandelt. Uiteraard vinden wij dit jammer, maar respecteren wij dit. Wij kijken terug op 10 jaar (!) sinds Pim aansloot bij Diederick, Robbie én Willem Perrels. Jaren waarin we heel veel beleefd hebben en lief en leed gedeeld hebben. Mede door Pims enthousiasme en energie zijn we geworden wie wij nu zijn.

Als goede vrienden scheiden onze wegen, echter elkaar uit het oog verliezen zullen we nooit.

We willen Pim bedanken voor zijn muzikaliteit en het plezier dat hij de band gebracht heeft.

Pim, heel veel succes met de volgende muzikale avonturen die je vast gaat opstarten. We zullen je zeker blijven volgen.

Op 9 december zullen wij het optreden in Café Kanaalzicht in het teken van zijn afscheid laten zijn. Kom allemaal en laat het een geweldig afscheidsfeest worden!!

Overigens speelt Pim op 1 december en 21 december ook nog met ons mee.

Pim, super bedankt kerel!

 

Dear all,

The past year has been quite hectic. Lots of gigs in The Netherlands,  six concerts in Liverpool and the LP-presentation on the roof of Pathé Leidsche Rijn. Together with “the Blue Meanies” we agreed at the beginning of this year to grow and try reaching a bigger and broader audience. In short, we want to professionalize, get better and try to sound even more like The Beatles. Not everyone is equally happy with this vision and approach.

By mutual agreement we decided that Pim will leave the band at the end of this year. Together, we have determined that there is an increasing difference of opinion between Robbie, Diederick and Willem and the musical road Pim would like to walk. Of course we regret this a lot but we also respect it.

We happily look back at 10 years (!) since Pim joined Diederick, Robbie and Willem Perrels.
Years in which we made lots of memories and shared joys & sorrows. Pim’s enthusiasm and energy contributed to the band we are today. Our musical road together will end here, however we will never lose sight of each other.

We want to thank Pim for his musicality and the fun that he brought to the band. Pim, lots of success with your new musical adventures. We will certainly continue to follow you.

The gig on December 9th  in Café Kanaalzicht will be all about saying goodbye to Pim. We’d like you all to come and ensure it will be a great farewell party!!! Note that Pim will still join us on stage December 1st and 21st.

Pim, thanks for all mate!